Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Sloveniji

Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Sloveniji

OdgovorNapisal/-a Društvo Lajka » 05 Mar 2014, 05:43

Pobuda je bila poslana na Ministrstvo za notranje zadeve.

POBUDA ZA PREPOVED VSEH PIROTEHNIČNIH SREDSTEV V SLOVENIJI

Vsak december, ko se bližajo božično - novoletni prazniki, Policija skupaj z zdravniki z urgence pripravi novinarsko konferenco, da bi opozorila na nevarnost rabe pirotehničnih sredstev. Pokažejo najnovejše slike razmesarjenih dlani in opeklin, nesreč, ki se kljub njihovim pozivom še vedno vsako leto dogajajo. Zaščitniki živali in naravovarstvene organizacije ves čas opozarjamo, da je glasno pokanje pirotehnike za živali hud stres in da negativno vpliva na njihovo zdravje. Nadzor nad uporabo pirotehničnih sredstvi je praktično nemogoč. A država še vedno, navkljub vsem negativnim posledicam in utemeljenim razlogom proti uporabi pirotehničnih sredstev, dovoljuje prodajo, uporabo, nadzora pa žal nad vsem skupaj ne zmore.

ZAKONODAJA

Skladno z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008) je pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, v Republiki Sloveniji dovoljeno prodajati le v času od 19. do 31. decembra, uporabljati pa od 26. decembra do 2. januarja. To so ognjemetni izdelki iz kategorije 1, ki predstavljajo majhno nevarnost, povzročali naj bi zanemarljivo raven hrupa in naj bi bili namenjeni tako uporabi v strnjenih stanovanjskih naseljih kot tudi v zaprtih zgradbah in drugih zaprtih prostorih.

Prodaja in uporaba ognjemetnih izdelkov iz kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (petard) ter njihova posest pa je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana. V primeru, da posameznik uporabi petardo ali drug pokajoči izdelek iz teh kategorij oziroma le-tega poseduje, je za tako nespoštovanje zakona predpisana globa v višini od 400 do 1.200 €.

Mladoletnikom do 15. leta starosti sta dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Prepovedana je predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi. Za kršitve se lahko kaznujejo tudi starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva.

PROBLEMATIKA

S pirotehničnimi sredstvi se letno v Sloveniji še vedno poškoduje okoli 15 oseb, nekatere se žal končajo tudi s smrtjo. V omenjenih primerih se zdravniki srečujejo z različnimi poškodbami – od manjših opeklinskih ran, do obsežnih in kompleksnih poškodb z dramatičnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicami. Najbolj tragično pri tem je, da so to trajno invalidni mladi ljudje, ki se vse življenje nato spopadajo s psihofizičnimi posledicami in so v breme družbi, ki ni sposobna pravočasno prepoznati problema.

Policija je lani obravnavala 150 kršitev po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zasegla več kot 107.000 kosov pirotehničnih izdelkov. Še zlasti starejši občani, ki so doživeli vojno opozarjajo, da težko prenašajo pokanje petard, nekaj pa jih je pozvalo k še strožjemu policijskemu nadzoru v okolici šol, vrtcev in strnjenih naselij v večernih urah.

Ugotavljamo tudi, da ponekod že nekaj tednov pred dovoljeno uporabo pirotehničnih izdelkov precej pokajo petarde.

Uporaba pirotehničnih sredstev, kot so pokanje petard ali spuščanje raznih raket predstavlja problematiko tako pri ljudeh kot živalih. Med prazniki, ko je uporaba teh sredstev najpogostejša, je zaznati povečano število poškodb med hišnimi živalmi, medtem ko lahko glasna pokanja za živali pomenijo velik stres. S stresom so pri živalih povezane številne bolezni. Stres zaradi pirotehničnih sredstev pa predstavlja dodatne težave živalim, ki so že v stresu zaradi kakšnih bolezni ali pa so v stresnem okolju, kjer je večja možnost nastanka infekcijskih in drugih bolezni.

Pirotehnična sredstva povzročajo tudi direktne fizične poškodbe, kot so zmerne do hude opekline in poškodbe oči, ko žival pride v stik z eksplodirajočimi izdelki. Prosto živeče ptice npr lahko zaradi svetlobnih eksplozij pirotehničnih sredstev izgubijo orientacijo in se huje poškodujejo.

Pok petarde lahko izniči usposobljenost psa pomočnika in psa vodiča slepe osebe, lahko pa v danem trenutku tudi ogrozi življenje skrbnika (slepe osebe), saj je slepa oseba popolnoma odvisna od vodenja svojega psa.
V zavetišču za živali Ljubljana vsako leto beležijo povečan sprejem psov meseca decembra in januarja. Poglaviten razlog lahko iščemo v uporabi pirotehničnih sredstev.

RAZLOGI ZA PREPOVED UPORABE PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

- ZVOČNO IN SPLOŠNO ONESNAŽEVANJE NARAVNEGA TER URBANEGA OKOLJA

Na mestu, kamor je bila petarda odvržena, ostajajo deli plastike iz petard ter kemične snovi, s katerimi je petarda napolnjena.

Primeri:

1. Da se na silvestrski večer močno povečajo koncentracije trdnih delcev v ozračju, ki vrhunec dosežejo malo po polnoči, je sicer že nekaj časa znano (merilniki Agencije za okolje so na primer ob prehodu iz leta 2010 v 2011 v Zagorju izmerili kar petkrat preseženo dovoljeno povprečno dnevno vrednost delcev PM 10). Koncentracija delcev PM 10 se meri s težo vseh delcev, manjših od 10 mikrometrov, v kubičnem centimetru zraka. A to merilo je lahko zavajajoče. Nabor takšnih delcev je zelo raznolik in večina je tako majhna, da je njihova teža v skupni izmerjeni teži zanemarljiva, povečanja njihove koncentracije v ozračju pa tako pogosto sploh ni mogoče zaznati. Gre za nanodelce, delce z velikostjo, ki je do tisočkrat manjša od desetih mikrometrov. Teh ne nadzoruje nobena uradna institucija.

2. Junija 2011 je Slovenija praznovala 20 let samostojnosti. V čast tej obletnici so pripravili tudi petminutni ognjemet. Na strehi Vegove gimnazije, približno 300 metrov zračne črte od središča eksplozij, je skupina znanstvenikov z Inštituta Jožef Stefan namestila merilnik koncentracije nanodelcev v zraku, napravo, ki so jo kupili malo pred tem in ki ne meri skupne teže delcev, temveč njihovo število. Prvo povečanje koncentracije nanodelcev so ugotovili 17 minut po ognjemetu.

Uro po začetku ognjemeta je sledil drugi val. Koncentracija nanodelcev je dosegla 24 tisoč delcev v kubičnem centimetru zraka, nekajkrat nad naravnim ozadjem. Kemijska analiza je jasno pokazala, da delci izvirajo iz ognjemeta, saj so bile zaznane vse snovi, ki jih raketam dodajajo za barvne učinke, kot so magnezij, železo, baker, aluminij in molibden. »Preden smo kupili napravo, smo lahko nevarnost samo opisovali, dokazati pa nismo mogli ničesar,« pravi dr. Maja Remškar z Oddelka za fiziko trdne snovi na Inštitutu Jožef Stefan, avtorica edine slovenske knjige o nanovarnosti.

Močan hrup in zvok pokov predstavljajo zvočno onesnaževanje in ga je praktično nemogoče omejiti. Lahko je vzrok za hujše duševne motnje ter stresna stanja ljudi.

- OMEJEVANJE SVOBODE

Pri uporabi pirotehničnih sredstev gre za nasilje uporabnikov pirotehničnih sredstev nad vsemi drugimi (neuporabniki pirotehničnih sredstev), o vsiljevanju motečih razmer, ki so posledica nepotrebnega, nekoristnega in nevarnega početja. Z dopuščanjem uporabe pirotehničnih sredstev torej omejujemo, odrekamo in ogrožamo svobodo, pravice in zdravje drugih.

- POPOLNO NEUPOŠTEVANJE ZAKONSKIH PREDPISOV IN OMEJITEV

Pri uporabi pirotehničnih sredstev je največ kršitev zakonskih določil. Do kršenja zakonskih določil prihaja že pri samem uvozu in trgovanju s pirotehničnimi sredstvi. Pri uporabi pirotehničnih sredstev se kršitve nanašajo na starostno omejitev uporabnikov, terminske omejitve in neupoštevanje določil o okoljih, v katerih je ali ni dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev.

- NEZMOŽNOST NADZORA NAD UPORABO PIROTEHNIČNIH SREDSTEV

Nadzor nad uporabo pirotehničnih sredstev je nemogoče uspešno izvajati. Za neučinkovitost in nezmožnost nadzora ni kriva policija, temveč zakonska določila in omejitve, ki določajo uporabo pirotehničnih sredstev ter neobvladljiva množičnost tega početja. Navsezadnje je največji problem, da policija ne zmore posredovati pri vseh kršitvah.

- NEGATIVNI VPLIVI UPORABE PETARD NA ŽIVALI

Živali, v nasprotju s človekom, niso sposobne razlikovati med zvoki resnične nevarnosti in "navidezne" nevarnosti, kot lahko označimo zvoke pirotehničnih sredstev. To pomeni, da si žival ne zna razložiti, kaj je vzrok določenim zvokom in jih zato sprejema kot potencialno in konkretno nevarnost. Posledice tega so lahko stresi, neobvladljiv strah, fizične in duševne posledice za njihovo zdravje, motnje njihovih naravnih življenjskih funkcij, s katerimi lahko posledično povzročimo tudi smrt, nenadzorovan beg od hrupa in velike možnosti avtomobilskih nesreč, v katerih so lahko žrtve tudi ljudje.

- FINANČNI IN SOCIALNI VIDIK LEGALNOSTI UPORABE PIROTEHNIČNIH SREDSTEV

Pri prodaji pirotehničnih sredstev gre za komercialni dobiček. Vsekakor se postavlja vprašanje, ali je prodaja izdelkov etično upravičena in opravičljiva. Pri kupovanju tovrstnih izdelkov se pojavlja tudi socialno-finančno vprašanje, saj gre za nakup izdelkov, ki niso eksistencialno potrebni. Izkušnje pa kažejo, da najmnožičnejši porabniki teh izdelkov prav socialno slabše situirani posamezniki, družine, predvsem pa otroci oz. mladoletne osebe.

- VPRAŠLJIVOST RAZLOGA OZ. NAMENA UPORABE PETARD

Z uporabo pirotehničnih sredstev ljudje zagotovo ne zadovoljujejo svojih eksistencialno bioloških ali družbenih potreb. Nemogoče je, da bi ob poslušanju teh zvokov občutili zadovoljstvo. Prav tako ne gre za fizično odvisnost, zaradi katere se posameznik temu početju in tem zvokom ne bi mogel odreči. Namen te uporabe je drugačen: tovrstno početje je vedno usmerjeno k drugim, proti in zaradi drugih. Nikoli ni usmerjeno k samemu sebi, zaradi sebe in za sebe. Gre za sebično početje, ki naj bi druge opozarjalo, da uporabnik s tem početjem obvlada situacijo in vpliva na druge. Petarde so namreč uporabljene predvsem v urbanih okoljih (npr. metanje pirotehničnih sredstev skozi okna, balkone,...). Uporabniki torej želijo, da bi te zvoke slišali drugi. Pri tem gre za zadovoljstvo zaradi posledic reakcij in vplivov, ki jih imajo zvoki na druge ljudi. Za uporabnike je to početje še posebej privlačno, saj so v vsakem primeru zaščiteni in nedotakljivi, saj za svoje početje skoraj nikoli ne odgovarjajo.

- EDEN OD RAZLIČNIH NAČINOV DOŽIVLJANJA TEH ZVOKOV

Na tem mestu je smiselno omeniti podobnosti oz. asociacije na vojne razmere. Predstavljajmo si, kakšne občutke doživljajo ob zvokih pirotehničnih sredstev vsi tisti, ki so kdaj doživeli vojno. Vse to so zvoki, ki se v ničemer ne razlikujejo od tistih v pravi vojni, in je tako silno težko odmisliti strah in tesnobo, ki se ob tem pojavljata.

- EDEN OD IZGOVOROV ZA UPORABO PETARD JE TRADICIJA

Pogosto slišimo, da je uporaba petard že tradicija, s katero naj bi ljudje praznovali novoletne praznike. Kljub temu, če je neko početje označeno kot tradicija, to še ne pomeni, da je etično sprejemljivo in opravičljivo. Tradicije so lahko tudi nekaj slabega, negativnega, škodljivega, neetičnega (suženjstvo, razna žrtvovanja,...). Trdimo lahko, da obravnavana navada ne ohranja in ne posreduje nobenih pozitivnih vrednot. Naj omenimo le še to, da je ta navada privzeta od drugih kultur in družbenih skupin.

- PODPIRANJE SODOBNEGA SUŽENJSTVA

Zavedno ali nezavedno z nakupovanjem in uporabo pirotehničnih izdelkov podpiramo sodobno suženjstvo. Vsesplošno znano dejstvo je, da večina pirotehničnih izdelkov prihaja iz vzhodnih držav (predvsem Kitajske), kjer v skritih tovarnah v prisilnem delu in sramotnih razmerah izdelujejo tovrstne izdelke otroci.

- PRIMERJAVA MED ZAKONSKIM IN DRUŽBENIM ODNOSOM DO DVEH RAZLIČNIH POJAVOV

Govorimo o primerjavi v odnosu družbe in zakonov do kajenja in do uporabe pirotehničnih sredstev. Po novem tobačnem zakonu so nekadilci zaščiteni na skoraj vseh javnih mestih, v primeru kršitve pa so kršitelji kaznovani. Ljudje in živali, ki petard ne uporabljajo, pa so popolnoma nezaščiteni v vseh pogledih; posledice uporabe pirotehničnih sredstev (zvočne učinke) so prisiljeni prenašati v vsakem primeru, naj gre za kršitev zakonskih določil, kakor tudi v primeru, ko ne gre za kršitve (ko je uporaba pirotehničnih sredstev v skladu z zakonskimi določili in omejitvami, ki določajo uporabo le teh). "Neuporabniki" so nezaščiteni tako na javnih mestih kot tudi doma. Hrupa namreč ni mogoče omejiti na tak način kot cigaretnega dima. "Neuporabniki" se nimajo kam umakniti pred nezaželenimi vplivi uporabe pirotehničnih sredstev.

Kdo ali kaj torej ščiti vse tiste, ki jih uporaba petard moti ali ogroža, ki tega ne odobravajo in ne počnejo? Naj še omenimo, da kadilci škodijo kvečjemu samim sebi, medtem ko uporabniki pirotehničnih sredstev s svojim početjem ogrožajo, škodijo in vplivajo predvsem na okolico, na druge ljudi in živali. Kljub navedeni razliki je uporaba petard v družbi normalno in samoumevno sprejeto početje. V primerjavi z uporabo pirotehničnih sredstev je zadnje čase kajenje neprimerno bolj kriminalizirana, moralno obsojana in družbeno nesprejemljiva dejavnost.

PRAVNI INTERES PODPISNIKOV

Zavedamo se, da je v ostalih državah članicah EU dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev ter da se z ukinitvijo oz. prepovedjo uporabe vseh pirotehničnih sredstev v Sloveniji s tem ne bi rešili problema, saj se z odprtimi mejami lahko v Slovenijo kljub prepovedi vnaša pirotehnične izdelke, vendar to žal ni argument, ki opraviči nadaljnjo uporabo pirotehničnih sredstev pri nas. Preveč razlogov govori proti uporabi in dejstvo je, da se navkljub zakonodaji, kakršna pač je, le-te ne zmore izvajati, saj večina uporabnikov nedovoljenih pirotehničnih sredstev ostaja nekaznovana, okoli nas pa praktično »vojno stanje«, saj policija enostavno ne zmore kontrolirati dogajanja. S tem, ko država ne stori ničesar oz premalo v boju proti temu, žal pelje vodo samo na mlin tistih, ki z uporabljanjem pirotehnike zavedno škodujejo vsem okrog sebe in dostikrat tudi samemu sebi.

Pravni interes pobudnikov je, da se v Republiki Sloveniji popolnoma prepove prodajo in uporabo vseh pirotehničnih izdelkov, do same prepovedi pa striktno upošteva zakonodaja in se kaznuje vse uporabnike nedovoljenih pirotehničnih sredstev.


Podpisniki in podporniki pobude

- Društvo Hrtji svet Slovenije
- Društvo Lučka Mozirje
- Društvo Mačja preja
- Društvo Mačjelovka
- Društvo Mačkon
- Društvo proti mučenju živali Koroške
- Društvo proti mučenju živali Trbovlje
- Društvo reševalnih psov Nova Gorica
- Društvo za dobrobit živali Izola
- Društvo za pomoč konjem
- Društvo za pomoč živalim POŽIV Velenje
- Društvo za šolanje psov K9 servis
- Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček Kranj
- Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka
- Društvo za zaščito konj
- Društvo za zaščito živali Bela krajina
- Društvo za zaščito živali Celje
- Društvo za zaščito živali Jesenice
- Društvo za zaščito živali Kočevje
- Društvo za zaščito živali Kranj
- Društvo za zaščito živali Ljubljana
- Društvo za zaščito živali Maribor
- Društvo za zaščito živali Novo mesto
- Društvo za zaščito živali Pomurja
- Društvo za zaščito živali Posavje
- Društvo za zaščito živali Postojna
- Društvo za zaščito živali Trebnje
- Kinološko društvo za reševalne pse KD Reps Maribor
- Klub študentov veterine (za pomoč živalim) – ANIMALIA
- Klub vodnikov reševalnih psov Postojna
- Obalno društvo proti mučenju živali
- Revija Moj Pes
- Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov - Tačke pomagačke
- Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali - Ambasadorji nasmeha
- Slovensko vegansko društvo
- Slovensko združenje inštruktorjev - Center za šolanje psov vodičev in pomočnikov SLO CANIS
- Spletni portal Pes moj prijatelj
- Veganska iniciativa
- Zavod Mačja hiša
- Zavod za terapijo s pomočjo psov - Zavod Pet

Vir: Pes moj prijatelj http://www.pesmojprijatelj.si/aktualno/ ... -sloveniji
Uporabniški avatar
Društvo Lajka
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 340
Pridružen: 21 Nov 2013, 14:44

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Slavica » 05 Mar 2014, 05:58

odgovor vlade na eno od podobnih pobud pred kratkim, res upam, da bo tokrat drugače:

http://predlagam.vladi.si/webroot/files ... %20MNZ.pdf
Slavica
 

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a .M. » 05 Mar 2014, 08:50

Tole mi je kar nasmeh narisalo na obraz :yahoo: ... sem jaz tudi že sedaj par let razmišljala o tem da bi kaj takega dali kot predlog zakona, pa pač kot en sam osebek težko kaj narediš.... te petarde in vse to je res katastrofa od katastrofe.... ravno včeraj se je nekdo v našem kraju zvečer spravil rakete spušat :fool bi bilo fino tudi podpise zbirat, po moje bi jih bilo zelo veliko, ker kar sem jaz okoli spraševala so bili vsi proti pirotehniki in so se strinjali z zgoraj naštetimi stvarmi (ki so sicer tako ali tako dejstva)... tako da ne bi bilo težko zbrati dovolj ljudi ki bi to podprli :) končno bi bilo lahko lepo novo leto, brez da te granate od petard (ki jih ljudje mečejo kljub prepovedi in to v gozd... ) vse pokvarijo :madhous:e
Uporabniški avatar
.M.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 424
Pridružen: 07 Dec 2013, 13:10

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Banana » 05 Mar 2014, 09:17

:verygood: popolnoma podpiram
Banana
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 637
Pridružen: 06 Feb 2014, 14:51

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 18 Mar 2014, 08:12

Že 14. 2. 2014 je bil objavljen nadvse korekten odgovor Ministrstva za notranje zadeve na pobudo-predlog 5384-27 na predlagam.vladi.si:
http://predlagam.vladi.si/webroot/files/5384_PVS%205384%20MNZ.pdf

Kaj novega prinaša ta pobuda?

P.S.
Društvo Lajka napisal/-a:Pobuda je bila poslana na Ministrstvo za notranje zadeve.
- PODPIRANJE SODOBNEGA SUŽENJSTVA

Zavedno ali nezavedno z nakupovanjem in uporabo pirotehničnih izdelkov podpiramo sodobno suženjstvo. Vsesplošno znano dejstvo je, da večina pirotehničnih izdelkov prihaja iz vzhodnih držav (predvsem Kitajske), kjer v skritih tovarnah v prisilnem delu in sramotnih razmerah izdelujejo tovrstne izdelke otroci.

Kako pa kaj vaš iPhone, iPad al pa ultra velik in sodoben TV? Al pa kašna druga naprava? Ne bom vprašala kje so narjene vaše najljubše "cunje". ;)

PPS
Cukr rabim. Grem na čokolado...
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 18 Mar 2014, 21:27

Šlepi, a res ni nobene razlike med pobudama, ki ju primerjaš? :sad:

http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/ ... ll/answers
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 19 Mar 2014, 18:00

O odgovoru ministrstva, ki se mi zdi zelo korekten in v katerem je razloženo vse, vključno s pravno podlago, pišem.
Pobude, ki omenja podpiranje sodobnega suženjstva, pa ne komentiram sploh. Razen da me iz firbca zanima kolikokrat je bila prebrana recimo na iPhonih in iPadih. :scratchhead:
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 19 Mar 2014, 19:36

Šlepi napisal/-a:
Kaj novega prinaša ta pobuda?
Ker je bilo že prej govora o podobni pobudi, na katero se nanaša tudi odgovor ministrstva, sem pač sklepala, da sprašuješ, kakšna je razlika med pobudama...
Odgovor ministrstva pa meni ni nič kaj korekten, zdi se mi suhoparno birokratski, po liniji najmanjšega odpora nekako je citirana trenutno veljavna zakonodaja, njena usklajenost z zakonodajo EU in primerjava z ostalimi okoliškimi državami, kar me še posebno pogreje :madhous:e ....a res ni šans, da bi bili vsaj pri kakšni stvari malo inovativni in ne tako zelo servilni? :negative:
Moje mnenje je pač tako :)

p.s.
Nimam iPhonea, niti iPada, imam en navaden trotel telefon narejen v EU, kot tudi vse ostale aparate, ki jih uporabljam. Večino pravzaprav slovenskih. Cunje prav tako.
Sodobnega suženjstva ne podpiram v nobeni obliki in sem pripravljena tudi biti brez določenega "artikla", če ni narejen v skladu z mojim prepričanjem.
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 19 Mar 2014, 21:06

Pa sej veš, da nisi samo ti, ki si očitno nadpovprečno osveščen potrošnik, brala te pobude? ;) Če bi bili taki vsi sestavljalci in podpisovalci, pol okej :)
Sem mislila, kaj novega glede na pojasnila v dopisu prinaša ta pobuda, pa očitno nerodno napisala. :heblush: Ker je bilo pobud že kar nekaj, ne samo tista z linka.

Predpisov se ne spreminja na podlagi populističnih floskul, ampak v okiviru pravnih zmožnosti in na podlagi podatkov in analiz. V dopisu so pojasnili veljavno ureditev in mislim, da nantančno našteli katera sredstva so dovoljena in pod kakšnimi pogoji, da popolna prepoved ni smiselna in zakaj ne, pa da so pri nas pogoji strožji kot v sosednjih državah vsaj kar se moči izdelkov tiče, piše pa tudi, da bodo v letošnjem letu opravili analizo in s strokovno javnostjo proučili prejete pobude.

Predpisi očitno že obstajajo, če se jih pa ne upošteva je pa druga reč. Če se kršitve dogajajo, pa se nadzora ne da izvajat zdej, kako se ga bo pa lahko pol? :scratchhead:
Zna pa bit, da bi bili učinki opazni, če se kakovost teh izdelkov poveča. Ne vem, tko se mi zdi. Da če bomba ne poči bolj kot pasja bombica, pol tudi več hrupa ne povzroči. :confusion-shrug:
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 20 Mar 2014, 07:41

Šlepi napisal/-a:
Predpisov se ne spreminja na podlagi populističnih floskul, ampak v okiviru pravnih zmožnosti in na podlagi podatkov in analiz.

:smiles:
Sori, ampak tole ne bo držalo, res. Lep frišen primer spremembe predpisa oz. zakona je ekspresna sprememba nepremičninskega davka na podlagi "populističnega besa", za kar ni bila potrebna nobena analiza, ampak samo pogled v čakalnice na Geodetskih upravah po državi. :crazy:. Da bi bil Zakon o davku na nepremičnine pripravljen na podlagi podatkov in analiz in v okviru pravnih zmožnosti... :smiles: ...ni bil, no...bil je pripravljen na podlagi "vzet čimveč money v čimkrajšem času" :bad:
Tole pobudo komot lahko jemlješ kot populistično floskulo; če pogledaš definicijo oz. pomen obeh pojmov, ni s tem absolutno nič narobe, še posebno, če vemo da je naprotje pojma populizem elitizem :biggrin: .

Sicer pa ne, nimam se za nadpovprečno osveščenega potrošnika, se samo trudim v to smer. Se najde tudi pri meni kakšen rezultat sodobnega suženjskega dela, žal. Pa najbrž vsi vemo, da nam sodobnega suženjstva ni potrebno iskati samo daljnjih eksotičnih deželah, ampak je še kako prisotno tudi v Sloveniji.

Kar se tiče nadzora nad predpisi, se pa popolnoma strinjam s tabo.
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 20 Mar 2014, 08:31

Nepremičninski davek je pripravila že Janševa vlada, ta ga je samo morala do konca spravit skozi tudi zaradi pritiskov EU. Popis nepremičnin in vrednotenje bi morala zadostit pogoju "analize in podatkov", če je bil izveden šalabajzersko (popis!) je to drug problem. Zakon se spreminja zato, ker ven butajo napake popisa, besnenje množic je pa samo posledica napak popisa.

S populističnimi floskulami se lahko nagovarja množice in osvešča potrošnike. Včasih celo uspešno. Recimo v zvezi s "suženjstvom". Če pa kdo želi na tak način nagovarjat državne organe in prepovedovat vse po vrsti, pa tudi prav. :)
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 20 Mar 2014, 12:48

Tole je že malo :text-offtopic: , pa naj bo še tole :) .
Meni je čisto vseeno, katera vlada je kaj pripravila, vse skup je šalabajzersko, še najbolj pa to, da se je spet hitelo zaradi pritiskov EU. Se pravi, da ima EU vedno in povsod prednost pred lastnimi državljani? Pritiski s strani EU so tudi zaradi drugish stvari, pa se naša oblast včasih mirno požvižga nanje...celo kakšno kazen je Slovenija že skasirala zaradi tega, pa nikome ništa :) .
Na tej točki se je za vprašat, ali imamo oblast zaradi državljanov ali državljane zaradi oblasti :crazy: .

Tale pobuda je meni zelo všeč. Ne samo zato, ker je odlično napisana, ampak tudi zato, ker so jo podpisala skoraj vsa slovenska ŽV društva. Upam si trditi, da je med podpisniki tudi nekaj stroke.
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 21 Mar 2014, 08:51

No, jaz se seveda s tem ne strinjam. :) O razlogih pa ne nameravam razpravljat na forumu. Sem cepljena proti populizmu in demagogiji.

Pa ko smo že :text-offtopic: , tudi posploševanja zelo ne maram. Za vstop v EU smo se odločili sami, kar pomeni da moramo svojo zakonodajo uskladit s tisto EU. Vsaka, pa tudi nepremičninska zakonodaja ima avtorje in pripravljalce, torej znane odgovorne osebe vključno z znanimi osebami, ki so posamezne zakone na koncu tudi izglasovale. Enako velja za popis. Torej je še kako pomembno KDO je kaj pripravljal. Torej se na tej točki vprašam kakšen cilj zasledujejo tisti, ki jim je popolnoma vseeno kdo kaj pripravlja in v dobri šalabajzerski maniri streljajo malo vsepovprek po vseh in na kakšni osnovi potemtakem pričakujejo, da bi lahko bilo drugače? Vlado imamo natanko takšno kot jo dopuščamo (kolko že je bilo ljudi na Brecljevem shodu? :scratchhead: ), poslance in predsednika države pa take kot smo jih izvolili. Se pa tako populistično posploševanje ljudskim množicam fajn bere, to pa priznam.
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 21 Mar 2014, 18:40

še tole napišem, pa bo počasi dovolj te "političke nastave" :biggrin: ...lahko se pa z debato preseliva kam drugam :beer:

Tudi jaz ne maram posploševanja.
Šlepi napisal/-a:
Pa ko smo že :text-offtopic: , tudi posploševanja zelo ne maram. Za vstop v EU smo se odločili sami, kar pomeni da moramo svojo zakonodajo uskladit s tisto EU.

Tole je posploševanje. Je že res, da smo se za vstop v EU odločili sami in da moramo zakonodajo uskladiti z evropsko. Je pa tudi res, da pri tem obstaja mnogo nians in da je treba v določenem obsegu upoštevati naše nacionalne, interesne, socialne, zgodovinske ter druge posebnosti pri oblikovanju določenih zakonov. Nihče nas ne sili, da moramo plonkati zakonodajo EU do pičice natančno. V okviru omejitev, ki jih postavlja zakonodaja EU, si lahko prilagodimo zakone po svoji meri, oz. pisane "na kožo" nam.

Pa popolnoma vseeno mi je KDO oz. KATERA oblast kakšen zakon pripravlja. Za moje pojme je vsaka oblast (rdeča, bela, zelena, črna ali kodrlajsasta) v službi svojih državljanov in mora (oz. bi morala) delati izključno v korist svoje države in njenih prebivalcev. Še ena populistična demagogija? Zaradi mene lahko. :cool:
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 21 Mar 2014, 22:21

A da je posploševanje? Niti slučajno. :nea: Je pa lep primer tega kam pripelje demagoška argumentacija, ki ima s temo tolko kot žaba s sedlom. Nepremičninski davek je bil sprejet kot eden izmed ukrepov za konsolidacijo javnih financ v okviru Programa stabilnosti. Konkretno nepremičninskega davka sicer ni od nas zahtevala EU, je pa zahtevala konsolidacijo javnih financ. Al ta al katerikoli drugi ukrep je posledica tega, da moramo svoje obveznosti uskladiti z zahtevami EU. Skupaj z nepremičninskim davakom (ali pa tudi posledično) je bil sprejet Zakon o izvrševanju proračuna. Povedano krajše oz. laično je bilo pa tisto, kar oz. kakor je bilo povedano višje.

jojoba. napisal/-a:Pa popolnoma vseeno mi je KDO oz. KATERA oblast kakšen zakon pripravlja. Za moje pojme je vsaka oblast (rdeča, bela, zelena, črna ali kodrlajsasta) v službi svojih državljanov in mora (oz. bi morala) delati izključno v korist svoje države in njenih prebivalcev. Še ena populistična demagogija? Zaradi mene lahko. :cool:

Živela kolektivna (ne)odgovornost? :negative: No, zaradi mene pač ne. Ker nisem farbenblind me jasno zanima tudi barva, predvsem pa odgovorne osebe, zaslužne za takšne ali drugačne posledice. O konkretnih zadevah, če imam dovolj pojma, lahko debatiram tudi kje drugje, populizem pa lahko furate brez mene. Tako tukaj kot drugje. :yes:
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 22 Mar 2014, 00:12

Na podlagi moje izjave, da od oblasti, katere koli opcije ali barve, pričakujem delovanje v korist državljanov, je odveč namigovanje o kolektivni (ne)odgovornosti.
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 22 Mar 2014, 10:24

Namigovanje? Je bilo kar direktno vprašanje. :)
Od v pobudi izpostavljenega "podpiranja sodobnega suženjstva" smo preko nepremičnenske zakonodaje in barv prišli do pričakovanja, da mora oblast delovati v korist državljanov. Seveda brez kakršnegakoli posploševanja in populizma... :rolleyes:
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 28 Mar 2014, 09:05

Malo kronologije za vse populizma željne, ko se je ravno omenjal nepremičninski davek.

http://www.24ur.com/novice/slovenija/kronologija-zakon-ki-razburja-ze-osem-let.html
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a jojoba. » 28 Mar 2014, 16:10

Da, in po tej impresivni kronologiji smo danes prišli do neslavnega konca...verjetno zato, ker se zakoni pripravljajo in sprejemajo "na podlagi postopkov in analiz", kot trdiš. No, če bi se pripravljali in sprejemali tako, bi morali biti vsaj v skladu z ustavo, pa vsaj tale ni in je celo "nedomišljen, nedorečen in nedodelan", kot pravijo ustavni sodniki. KDO je za fiasko kriv? Vsi od leta 2006 naprej. Bo kdo od pripravljalcev osebno odgovoren? Ne bo. Shit happens, verjetno :bad:

Tole je čisto vse, kar sem imela za napisati v to temo v zvezi s tem konkretnim zakonom ali s sprejemanjem zakonodaje na splošno. Ne spada sem in od neskončnega nakladanja ni nobene koristi nikjer. :rolleyes:
jojoba.
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 68
Pridružen: 11 Dec 2013, 19:02

Re: Pobuda za prepoved vse pirotehničnih sredstev v Slovenij

OdgovorNapisal/-a Šlepi » 28 Mar 2014, 18:14

Pol pa ne nakladat, pa dej raje konkretno. O čemerkoli pač že. In seveda kdorkoli. Ker se sicer blazno strinjam, da od nakladanja ni nobene koristi. Prej škoda. Če ne drugega vsaj časa.

Ja seveda, na podlagi podatkov, vrednotenja nepremičnin in metodologije gursa. Iz izreka odločbe: 2. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) je v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin.
Ampak nima smisla.
Hello, hello remember me? I'm everything you can't control :pardon:
Uporabniški avatar
Šlepi
Registriran uporabnik
 
Prispevkov: 476
Pridružen: 25 Nov 2013, 22:42


Vrni se na ZAŠČITA IN VARSTVO ŽIVALIKdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost

cron