LAJKA GRE V ŠOLO 😎

LAJKA GRE V ŠOLO 😎

Svoj prispevek k aktivnostim v Tednu otroka bo dodalo tudi naše društvo. Na Osnovni šoli Brinje v Grosupljem se bomo za en šolski dan preizkusili v vlogi učiteljev. Z učenkami in učenci se bomo pogovarjali o odgovorni in ustrezni skrbi za hišne živali in pravilnem pristopu do njih.

S tem smo se pridružili več kot 120-im nevladnim organizacijam, ki sodelujejo v akciji »NVO gre v šolo«, in sicer na 11 osnovnih šolah osrednjeslovenske in zasavske regije.

V okviru akcije bomo učencem osnovnih šol na praktičen, zabaven in poučen način predstavili svoje delo in poslanstvo. Želimo prispevati svoj kamenček v mozaik nujno potrebnega izboljšanja odnosa ljudi do živali in prepričani smo, da je najbolje začeti pri najmlajših članih naše družbe, saj so le-ti za nova znanja in spoznanja tudi najbolj dojemljivi.

Namen akcije, ki jo koordinira Stičišče NVO osrednje Slovenije je, da se otroci seznanijo z različnimi prostočasovnimi dejavnostmi, spodbuja se medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in sodelovanje nevladnih organizacij z lokalnim okoljem.

Uredi