NVO gre v šolo – S Tajdo in Edotom na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem

V okviru akcije “NVO gre v šolo” v organizaciji Stičišče NVO Consulta si, ki se je letos udeležujemo že drugič, sta Tajda ter njen pomočnik in animator Edo obiskala OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem.

Učencem 3. triade sta predstavila naše delo in poslanstvo, pogovarjali so se o vsem, kar razumemo pod pojmom “odgovorno skrbništvo”, o pravilnem odnosu ljudi do živali … učence je zanimalo vse in še več, z aktivnim sodelovanjem so v predstavitev vnesli novo dinamiko. 🤗

Včasih, ko pri našem delu naletimo na res obupen odnos ljudi do živali in ugotovimo, da so to mladi ljudje, rojeni v informacijski dobi, ko izgovor “nisem vedel” postane nesmiseln in njihovo ravnanje z živalmi kaže na veliko bolj pereče probleme v glavi, kot je pomanjkanje znanja in informacij, se vprašamo: Le kam izginejo empatija, entuziazem, vedoželjnost in prvinska naklonjenost do živali, ki jih v otroških očeh zaznamo vedno znova in znova, kadar pridemo v vrtce ali šole. Kaj se zgodi, ko odraščamo in odrastemo, da prej naštete človeške vrline včasih lahko tako zelo devalvirajo? 😟

No, pa še s soncem in znanjem obsijan Edo, prijateljev je dobil pa na pretek le nekaj minut kasneje. 😀

 

Uredi