NVO gre v šolo – s Tajdo in Edotom na OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani

V okviru akcije “NVO gre v šolo” v organizaciji Stičišče NVO Consulta si, ki se je letos udeležujemo že drugič, sta Tajda ter njen pomočnik in animator Edo danes obiskala OŠ Hinka Smrekarja v Ljubljani.

Učencem 1. in 2. triade sta predstavila naše delo in poslanstvo, pogovarjali so se o vsem, kar razumemo pod pojmom “odgovorno skrbništvo”, o pravilnem odnosu ljudi do živali….učence pa je to pot najbolj zanimal Edo – njegova vloga animatorja je danes še posebej prišla do izraza. 🙂

Naj še enkrat ponovimo misli, ki se nam porajajo vsakič, ko gremo med otroke:

“Včasih, ko pri našem delu naletimo na res obupen odnos ljudi do živali in ugotovimo, da so to mladi ljudje, rojeni v informacijski dobi, ko izgovor “nisem vedel” postane nesmiseln in njihovo ravnanje z živalmi kaže na veliko bolj pereče probleme v glavi, kot je pomanjkanje znanja in informacij, se vprašamo: Le kam izginejo empatija, entuziazem, vedoželjnost in prvinska naklonjenost do živali, ki jih v otroških očeh zaznamo vedno znova in znova, kadar pridemo v vrtce ali šole. Kaj se zgodi, medtem ko odraščamo in odrastemo, da prej naštete človeške vrline včasih lahko tako zelo devalvirajo? 😕”

Uredi