“OSMRTNICA” V DANAŠNJEM VEČERU – PODNEBNI ŠTRAJK, 27. 9. 2019, 11.55

“OSMRTNICA” V DANAŠNJEM VEČERU – PODNEBNI ŠTRAJK, 27. 9. 2019, 11.55

Še kako prav imajo žalujoči Mladi za podnebno pravičnost, ko so zaskrbljeni za prihodnost obstoja našega planeta kot ga poznamo. Segrevanje ozračja, izginevanje živalskih in rastlinskih vrst, onesnaženje narave, mikroplastika – to niso miti in namesto, da se sestajajo “odgovorni” na dnevni osnovi o tem, koliko narave se bo “legitimno” pobilo 🐺🐻, naj se raje ukvarjajo s tem, da se TAKOJ lotimo podnebnih sprememb in prenehamo s sprenevedanjem 🌍. #protest #podnebništrajk#nehajmosesprenevedat#nehajteseukvarjatspomoriinnareditekajzapreživetjevsehnas#podnebnespremembe #strahnasjeprihodnosti#živalskevrsteizginjajossvetlobnohitrostjo#rastlinskevrsteizginjajossvetlobnohitrostjo#počistimonaravo #zmanjšajmoemisije#manjživinoreje #nehajmozmonokulturnimsajenjem #neodmetavajmosmeti #pospravimozasabo#poberismetimedsprehodom #zavarujmoživabitja

Uredi