POBILI BOMO 240 MEDVEDOV IN 30 VOLKOV

POBILI BOMO 240 MEDVEDOV IN 30 VOLKOV –

Kljub silni paniki zaradi virusa naši NOVI odločevalci niso pozabili na donosen posel in uničevanje narave ??. “Na Ministrstvu za okolje in prostor so pod vodstvom že nakazali, kako bo po novem potekalo »uravnoteževanje« zagotavljanja blaginje narave ter razvoja družbe in gospodarstva. Podprli so predlog zakona o interventnem odvzemu 240 medvedov in 30 volkov, ki ga je Državni svet sprejel na pobudo državnega svetnika in člana stranke SLS, Branka Tomažiča. Državni zbor ga bo obravnaval po skrajšanem postopku.

Ministrstvo zakonsko rešitev Državnega sveta podpira, ker vzpostavlja ravnovesje med sobivanjem zveri in ljudi na način, ki zagotavlja varnost za človeka in njegovega premoženja ter ima strokovne podlage in širšo podporo strokovnih javnosti,…” STROKA: “Članica strokovne skupine Aleksandra Majić Skrbinšek z ljubljanske Biotehniške fakultete je razočarana: »Obžalujem, da se kljub velikim prizadevanjem Ministrstva za okolje in prostor v zadnjem letu upravljanje velikih zveri še vedno ni postavilo na noge in se spet posega po interventnem odvzemu.
Da bi odstrel 30 volkov lahko pomenil razsutje volčje populacije, je pred časom opozoril predsednik društva Dinaricum Rudi Kraševec.

Če se odločiš za tako radikalen poseg v populacijo, moraš imeti razlog, zakaj bi bil ta učinkovit, mi pa ga nimamo.« Če bi zakon kljub temu sprejeli, bi poleg nasprotovanja javnosti verjetno kmalu prišla tudi kazen s sodišča (tako slovenskega kot evropskega). Španski pokrajini Kastilja in Leon, ki je poskusila urejati populacijo volkov s kvotami za odstrel, je špansko sodišče prisodilo 1,5 milijona evrov kazni, je opozoril tudi Krofel.”

Vir: https://www.delo.si/novice/okolje/okoljsko-ministrstvo-pod-novim-vodstvom-odobrilo-interventni-odstrel-294080.html?fbclid=IwAR1B2fe3L7VC7RVWfHQ_hsgGRbZUsxizMj1AbfSus90rYj9cNgWLFsz7-C0

#kajnamnijasno #kaosvdržavineboumaknilpozornostigledeupravljanjazzaščitenimiživalskimivrstami#vkolikorbostepodprliinterventenzakonbodopadalekazenskeovadbe#pravicazaogroženeživalskevrste #sodišče#EUsodišče #bomoplačevalikaznizaradimanjšinekineupoštevastroke#primernozaščititerejneživali#človeškoneumnostbodospetplačevaleživalizživljenjem #življenjeogroženihživalinamestoprimernihzaščitnihukrepov#naravaboterjalakarjipripada#naravasenamžemaščuje#vodilninasvodijovpropad

Uredi