VPLIV MAČK NA EKOSISTEM oz. ZAKAJ S SVETLOBNO HITROSTJO IZUMIRAJO ŠTEVILNE ŽIVALSKE VRSTE

VPLIV MAČK NA EKOSISTEM oz. ZAKAJ S SVETLOBNO HITROSTJO IZUMIRAJO ŠTEVILNE ŽIVALSKE VRSTE 🐈🐱-
Mačke je človek domestificiral pred približno 10.000 leti in jih poselil po celem svetu, zato imajo mačke (tako domače, ki se prosto gibajo zunaj kot prostoživeče) gromozanski vpliv na rušenje biodiverzitete in celotnega ekosistema. Njihov vpliv se kaže preko predatorstva, tekmovanja za isti plen in s tem izumrtjem drugih živalskih vrst, motenje naravnega vedenja živali, prenosa bolezni in hibridizacije.
Mačke so zelo prilagodljiva bitja, z izjemno hitrim in uspešnim reproduktivnim ciklusom – mačka ima v naših podnebnih razmerah lahko tudi 3 legla letno in začne kotiti pri 7 mesecih. So izjemni lovci, oportunisti, ki lovijo vse od sesalcev, ptičev, dvoživk, plazilcev, insektov in rib. Izsledki ene izmed raziskav so pokazale, da so v nekaj mesecih prinesle “domov” 207 različnih živalskih vrst, čeprav prinesejo samo manjši del vseh uplenjenih živali. Indirektni vpliv na druge živali je bil dokazan pri kosih, kjer sta prisotnost nagačene mačke ali samo njen vonj vplivala na strah, skrb za mladiče, gnezdenje, reprodukcijo in slabšo odzivnost na ostale plenilce.
Mačke plenijo plen, ki je “namenjen” številnim divjim živalim (npr. sokoli, madagaskarska fossa).
So prenašalci številnih bolezni: toksoplazmoza, mikrosporija, steklina in mačja levkemija so le nekatere od tistih, s katerimi okužujejo številne vretenčarje (fossa, rjasta mačka, evropska divja mačka, puma…).
Velik pomen pri izumiranju vrst imajo domače mačke zaradi svoje genetske zasnove. Uspešno se lahko razmnožujejo divjimi vrstami mačk, zato prihaja do t.i. hibridizacije. Genetski material hibridov se spremeni, izgubljajo se divje lastnosti, spremeni se obnašanje teh živali. Tudi iz tega razloga je pri nas ogrožena evropska divja mačka, v Indiji pa rjasta mačka.
💀 Letni izkupiček mrtvih živali:
  • Združene države Amerike -> 1.3 – 4 milijarde ptic, 6.3 – 22 milijarde sesalcev, 258 – 822 plazilcev, 95 – 299 milijonov dvoživk,
  • Avstralija -> 377 milijonov ptic (milijon na dan!) in 649 milijonov plazilcev (258 različnih vrst),
  • Kanada -> 100 – 350 milijonov ptic,
  • Nizozemska 141 milijonov živali,
  • Velika Britanija 171 milijonov sesalcev, 65 milijonov ptic in 30 milijonov dvoživk in plazilcev.
Do sedaj so mačke dokazano izkoreninile 63 živalskih vrst (40 vrst ptic, 21 vrst sesalcev, 2 vrst plazilcev), kar je 26 % vseh izumrtij živalskih vrst. Trenutno pa ogrožajo še dodatnih 367 živalskih vrst, ki so tik pred izumrtjem.
Strategije držav v boju proti uničevanju ekosistema s strani mačk:
  • prošnja skrbnikom, da naj bodo mačke izključno notranje oz. zunaj varno na povodcu;
  • lovljenje mačk z živolovkami in evtanazija, streljanje, nastavljanje strupov (na vsaj 13 najbolj ogroženih živalskih vrst je odstranitev zunanjih mačk pozitivno vplivala in se je njihovo število povečalo);
  • uvedba “policijske ure” za mačke;
  • postavitev “mačkotesne” ograje (v Avstraliji kar 44km), kjer so druge živali znotraj teh ograj varne pred njimi.
Avstralija je do leta 2020 usmrtila 2 milijona zunanjih mačk – prostoživečih in lastniških, ki so se gibale zunaj. Mačke so eradicirali s petih otokov, postavili 10 novih mačkotesnih ograd. Podobno strategijo je prevzela tudi Nova Zelandija, o tem so in še bodo razpravljali tudi v Združenih državah Amerike.
Zunanje mačke SO PROBLEM! Ker zanje ne znajo – ali bolje rečeno nočejo poskrbeti ljudje (skrbniki), bodo slej ko prej za preživetje divjih živalskih vrst poskrbele države same – vprašanje je samo, na kakšen način bodo mačke odstranjevale 😢.

Uredi