VABILO NA 14. OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA ZAŠČITO IN POMOČ ŽIVALIM V STISKI LAJKA

VABILO NA 14. OBČNI ZBOR
DRUŠTVA ZA ZAŠČITO IN POMOČ ŽIVALIM V STISKI LAJKA
Dragi članice in člani ,
vabimo na letni občni zbor Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka, ki bo dne 19. 5. 2023, ob 18. uri, na naslovu kavarna Sputnik, Tržaška c. 128, v Ljubljani.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev zbora
2. Izvolitev organov Občnega zbora
3. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2022
4. Finančno poročilo za leto 2022
5. Razprava in sprejem poročil
6. Razno
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: info@lajka.org.
Članarino (zaposleni 20 €, dijaki, študenti, upokojenci 15 €), lahko poravnate na občnem zboru, ali pa jo nakažete na TRR društva, in sicer do 30. 5. 2023:
Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
Cesta v Mestni log 33
1000 Ljubljana
IBAN: SI56610000001324494
BIC: HDELSI22
Referenca: SI00 + Datum (primer SI00 10052023)
Namen: članarina za 2023
Obveščamo vas tudi, da če članarina za leto 2023 ne bo poravnana, bo vaše članstvo v društvu Lajka v skladu z določili statuta prenehalo.
Melita Trbovšek,
predsednica društva Lajka
Uredi