UPRAVNO SODIŠČE JE IZDALO SKLEP O ZADRŽANJU ODSTRELA 235 MEDVEDOV – DO ZADRŽANJA JE BILO UBITIH ŽE 180!

UPRAVNO SODIŠČE JE IZDALO SKLEP O ZADRŽANJU ODSTRELA 235 MEDVEDOV – DO ZADRŽANJA JE BILO UBITIH ŽE 180!

V petek, 26. maja 2023, je Ministrstvo za naravne vire in prostor obvestilo Zavod za gozdove, Lovsko zvezo, Alpe Adrio Green, 6 območnih zvez upravljalcev lovišč (OZUL-ov) ter 119 lovskih družin z območij, kjer je bil 13. aprila letos s strani Ministrstva za naravne vire odobren odstrel medvedov, da je Upravno sodišče 23. maja 2023 izdalo sklep o zadržanju odstrela 230 rjavih medvedov, dokler pravnomočno ne razsodi v upravnem sporu, ki ga je sprožila okoljska organizacija Alpe Adria Green. Zanimivo pri tem je, da je Ministrstvo za naravne vire še isti dan, ko je bila odločba izdana, 13. aprila 2023, z digitalnim vročanjem omogočilo takojšnje streljanje medvedov. Ko pa je Upravno sodišče 23. maja s tem istim dnem odstrel ustavilo, je Ministrstvo šele 26. maja, torej tri dni kasneje, obvestilo vse deležnike, da se od 23. maja ne sme več streljati medvedov!

Medvedje so bili pobiti! In so že spet pobiti! Za nezaslišano dejanje spornega kvotnega pobijanja zavarovane vrste in škodo ter posledice ni leta 2019 in nobeno leto kasneje vse do danes nihče odgovarjal! Kar samo potrjuje domnevo, da gre pri tem za zavesten način delovanja in »upravljanje«, ki lepo teče na mlin tistih, ki so najbolj željni medvedje krvi! Izvensodno pobijanje je v Sloveniji očitno in itak nekaj najbolj samoumevnega, nekaj, za kar je najbolj logično, da nihče ne obžaluje, da nihče za to ne odgovarja in se zato temu očitno tudi nihče ne misli odpovedati. Zato pa, velika odločitev je zdaj v rokah Upravnega sodišča. Ne le za medvede. Še večja pa bo takrat, ko bodo življenja medvedov na tehtnici »pravice«, preden bo eno samo izgubljeno!

Celoten članek: TUKAJ

Uredi