Prispevajte del dohodnine


Izpolnite lahko izjavo, ki se nahaja TUKAJ, sicer pa…

Težki časi so in marsikdo komaj poveže mesec z mesecem, kaj šele da bi lahko daroval evro ali dva za pomoč brezdomnim živalim.

Nekaj pa lahko naredite, ne da bi vas karkoli stalo – izpolnite izjavo o donaciji dela dohodnine Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka.

Del dohodnine, ki ga namenite v dobrodelne namene, v nobenem primeru ne vpliva na višino preplačane dohodnine, ki vam jo država vrne. Če svoje pravice do donacije v dobrodelne namene ne izkoristite, to pomeni le, da jo država “spravi v svoj žep” – pobere jo državni proračun.

Zato vas prosimo, da izpolnite izjavo, ki se nahaja TUKAJ. Lahko jo pošljete na naš naslov: Društvo Lajka, Cesta v Mestni log 33, 100 Ljubljana in jo bomo mi posredovali davčnemu uradu, ali pa jo sami preko e-davkov ali po pošti posredujete pristojnemu davčnemu uradu (pristojnost je vezana na vaše stalno bivališče).

Poprosite za izpolnitev in pošiljanje izjave tudi vaše družinske člane, prijatelje in znance, če verjamete v našo vizijo in delo.

Društvo Lajka ima status društva, ki deluje na področju zaščite živali v javnem interesu. Vsi zavezanci za dohodnino ste doslej lahko do konca tekočega leta oddali zahtevo za namenitev dela dohodnine izbranemu upravičencu.
Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil sprejet konec decembra 2020, pa se je odstotek dela dohodnine za donacije, ki ga lahko davčni zavezanci namenijo upravičencem, povečal z 0,5 % na 1 %. Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih davčni zavezanci v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije že predložili, se bodo avtomatično podvojili. Lahko pa davčni zavezanci do 31. 5. 2021 podajo novo ali spremenjeno zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Nova ali spremenjena zahteva bo veljala že za leto 2020.

Brez vaše pomoči ne bi zmogli, zato hvala, ker si boste vzeli nekaj minut časa.

In hvala, ker vam je mar.

Društvo Lajka