Prispevajte del dohodnine


Izpolnite lahko izjavo, ki se nahaja TUKAJ, sicer pa…

Težki časi so in marsikdo komaj poveže mesec z mesecem, kaj šele da bi lahko daroval evro ali dva za pomoč brezdomnim živalim.

Nekaj pa lahko naredite, ne da bi vas karkoli stalo – izpolnite izjavo o donaciji dela dohodnine Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka.

Del dohodnine, ki ga namenite v dobrodelne namene, v nobenem primeru ne vpliva na višino preplačane dohodnine, ki vam jo država vrne. Če svoje pravice do donacije v dobrodelne namene ne izkoristite, to pomeni le, da jo država “spravi v svoj žep” – pobere jo državni proračun.

Zato vas prosimo, da izpolnite izjavo, ki se nahaja TUKAJ. Lahko jo pošljete na naš naslov: Društvo Lajka, Cesta v Mestni log 33, 100 Ljubljana in jo bomo mi posredovali davčnemu uradu, ali pa jo sami preko e-davkov ali po pošti posredujete pristojnemu davčnemu uradu (pristojnost je vezana na vaše stalno bivališče).

Poprosite za izpolnitev in pošiljanje izjave tudi vaše družinske člane, prijatelje in znance, če verjamete v našo vizijo in delo.

Društvo Lajka ima status društva, ki deluje na področju zaščite živali v javnem interesu. Vsi zavezanci za dohodnino lahko do 31. decembra 2016 oddate zahtevo za namenitev dela dohodnine za leto 2016. Po zakonu o dohodnini namreč lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenite za financiranje splošno koristnih namenov. Seznam upravičencev za leto 2016 se nahaja v Uradnem listu 51/16, najdete ga pa tudi na spletni strani DURS-a.

Brez vaše pomoči ne bi zmogli, zato hvala, ker si boste vzeli nekaj minut časa.

In hvala, ker vam je mar.

Društvo Lajka