BRAVO, SOSEDJE!

BRAVO, SOSEDJE!

Hrvaška nas je, kar se tiče zakonodaje na področju zaščite živali, močno prehitela. Seveda bo pa veliko bolj pomembno, kako se bo le-ta implementirala v praksi.

Upamo, da bodo novosprejeta zakonska določila na Hrvaškem zmanjšala željo in potrebo dela slovenske živalovarstvene scene po masovnem uvozu brezdomnih živali vsaj iz te države. 🙄

Več lahko preberete na spletni strani PES MOJ PRIJATELJ.

Uredi