VABILO NA 13. OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA ZAŠČITO IN POMOČ ŽIVALIM V STISKI LAJKA

VABILO NA 13.OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA ZAŠČITO IN POMOČ ŽIVALIM V STISKI LAJKA
Dragi članice in člani ,
vabimo na občni zbor Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka, ki bo v dne 14. 4. 2022, ob 18.uri, na naslovu Kavarna Sputnik, Tržaška c. 128, v Ljubljani.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev zbora
2. Izvolitev organov Občnega zbora
3. Poročilo predsednice o delu društva v letu 2021
4. Finančno poročilo
5. Razprava in sprejem poročil
6. Dopolnitve statuta društva
7. Razno
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na na elektronski naslov: info@lajka.org.
Članarino (zaposleni 20 €, dijaki, študenti, upokojenci 15 €), lahko poravnate na občnem zboru, ali pa jo nakažete na TRR društva:
Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
Cesta v Mestni log 33
1000 Ljubljana
IBAN: SI56610000001324494
BIC: HDELSI22
Referenca je lahko npr.: SI00 + Datum (primer SI00 14042022)
Namen: članarina
Obveščamo vas tudi, da če članarina za leto 2022 ne bo poravnana, bo vaše članstvo v društvu Lajka v skladu z določili statuta prenehalo.
Prosimo, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu.
Se vidimo!
Uredi