SVETOVNI DAN ZEMLJE

SVETOVNI DAN ZEMLJE ? –
danes je tisti dan v letu, ko nas strokovnjaki še dodatno opozarjajo na pomembnost skrbi za naš ljubi planet. Letošnja tematika je “Investirajmo v naš planet”, kjer poudarjajo pomembnost trajnosti, čim manjšo uporabo plastike, čim manj odpadkov (hrane, embalaže, obleke, tehnološke naprave,…), čim več na novo posajenih dreves, se osredotoča na pomebnost zelene tehnologije, inovativnega razmišljanja in naravnih procesov, ki bi privedli do obnovitve ekosistemov ter zavrača stališče, da sta ublažitev ali prilagoditev dovolj za reševanje podnebnih sprememb.
Spremembe se začnejo najprej pri vsakemu od nas, zato posadite danes kakšno drevo, zasadite medonosne cvetlice, ki bodo pomagale našim ?, ki jim letos kar trda prede, poberite kakšno smet, dve, tri in jih odvrzite v primeren smetnjak, nahranite lačno žival in jo umaknite na varno, nastavite vodo za divje živali ,…
Zdrav planet ni izbira, ampak DOLŽNOST!
Uredi