DONACIJA OD DOHODNINE – ZA L. 2020 ŠE DO KONCA MAJA!

‼️DONACIJA OD DOHODNINE – ZA L. 2020 ŠE DO KONCA MAJA‼️

Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil sprejet konec decembra 2020, se je odstotek dela dohodnine za donacije, ki ga lahko davčni zavezanci namenijo upravičencem, povečal z 0,5 % na 1 %. Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih davčni zavezanci v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije že predložili, se bodo avtomatično podvojili. Lahko pa davčni zavezanci do 31. 5. 2021 podajo novo ali spremenjeno zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Nova ali spremenjena zahteva bo veljala že za leto 2020.
Torej: Vse vaše donacije dohodnine, vložene do 31. 12. 2020, se bodo avtomatično podvojile. Na novih izjavah za donacijo (do 31. 5. 2021), pa morate označiti odstotek, ki nam ga namenjate – za vsak slučaj smo v obrazec že vpisali 1 %. 😉 Naša davčna številka: 33611386 (nismo davčni zavezanec).
Lahko jo pošljete na naš naslov: Društvo Lajka, Cesta v Mestni log 33, 100 Ljubljana in jo bomo mi posredovali davčnemu uradu, ali pa jo sami preko e-davkov ali po pošti posredujete pristojnemu davčnemu uradu (pristojnost je vezana na vaše stalno bivališče). Obstaja pa tudi možnost doniranja dohodnine preko platforme https://edonacije.com/….
Poprosite za izpolnitev in pošiljanje izjave tudi vaše družinske člane, prijatelje in znance, če verjamete v našo vizijo in delo.
Brez vaše pomoči ne bi zmogli in hvala, ker vam je mar. ❤️
Društvo Lajka
Uredi