VABILO NA 11. OBČNI ZBOR DRUŠTVA LAJKA

VABILO NA 11. OBČNI ZBOR DRUŠTVA LAJKA

Spoštovani članice in člani,
v lanskem letu zaradi razglašene epidemije redni občni zbor ni bil sklican. Ker so se razmere izboljšale, vas vabim na občni zbor Društva za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka, ki bo dne 2. 6. 2021, ob 18.30, v Mostecu, Matjanova pot 23, Ljubljana.
Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev zbora
2. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2019 in 2020
3. Finančno poročilo
4. Razprava in sprejem poročil
5. Plan dela in finančni načrt za leto 2021
6. Izvolitev predsednice/-ka društva (interesenti pošljite svojo kandidaturo na info@lajka.org)
7. Razno
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: info@lajka.org. Potrditev udeležbe je nujna zaradi epidemioloških ukrepov, ki še veljajo.
Članarino (zaposleni 20 €, dijaki, študenti, upokojenci 15 €), lahko poravnate na občnem zboru ali pa jo nakažete na TRR društva:
Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
Cesta v Mestni log 33
1000 Ljubljana
IBAN: SI56 610000001324494
BIC: HDELSI22
Referenca je lahko npr.: SI00 + Datum (primer SI00 27052021)
Namen: članarina
Obveščamo vas tudi, da v kolikor članarina za leto 2021 ne bo poravnana, bo vaše članstvo v društvu Lajka prenehalo.
Predsednica društva Lajka
Melita Trbovšek
Uredi